Herroepingsrecht Indien u niet tevreden bent over het door u gekochte product kunt u niet aangebroken producten retourneren. U dient zelf zorg te dragen voor het retourneren in goede staat en de daarbij komende kosten. Retourzendingen dienen gedaan te worden binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. De door afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen na ontvangst door 888 ORANGE B.V. geretourneerd met uitzondering van aangebroken producten welke niet worden terugbetaald. Op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.